اطلاعيه ها و اعلانات
بيوگرافي
نام : فائزه نام خانوادگی : رمضانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک «راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید» به اعضای هیات علمی، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات، کمال همکاری را مبذول فرمایید.

[1394/11/12]
کلیه حقوق این سایت در اختیار مرکز آموزش عالی کاشمر می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا