دکتر لیلا عرفانیان قونسولی
گروه آموزشی : زبان
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - زبان شناسی

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : عرفانیان قونسولی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : erfaniyan@gmail.com
ایمیل : l.erfaniyan@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : زبانشناسي - زبانشناسي شناختي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : زبان تمثیلی، بررسی عوامل دخیل در درک معنا و سنجش اعتبار روانشناختی آنها
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : بررسی انگیختگی واژگانی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان انگلیسی گرایش ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد( و تدریس درس زبانشناسی همگانی و زبانشناسی شناختی)
محل دوره : دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه پیام نور واحد مشهد(و تدریس دروس زبانشناسی مقطع کارشناسی ارشد و دروس مقطع کارشناسی همچون بررسی مقابله اي، دستور زبان، ترجمه متون مطبوعاتی، ترجمه مکاتبات و اسناد، بررسی آثار ترجمه شده ا
محل دوره : دانشگاه پیام نور مرکز مشهد تاریخ دوره :
عنوان دوره : دو سال تدریس در دانشگاه بینالمللی امام رضا(و تدریس دروس زبانشناسی مقطع کارشناسی ارشد)
محل دوره : دانشگاه بین المللی امام رضا تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی بینالود( و تدریس دروس کلیات زبانشناسی و...) از سال 1390 تا کنون
محل دوره : دانشگاه غیرانتفاعی بینالود تاریخ دوره :
عنوان دوره : چهار سال تدریس در دانشگاه علمی-کاربردي، واحد جهاد دانشگاهی مشهد (تدریس دروس: مقدمات زبانشناسی- خواندن زبان پیشرفته – زبان متوسطه – مکالمه پایه – مکالمه پیشرفته – زبان تخصصی – زبان عمومی و....
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد مشهد تاریخ دوره :
عنوان دوره : چهارسال تدریس در دانشگاه علمی-کاربردي هوانوردي مشهد (تدریس دروس: آواشناسی 1و 2- دستور تطبیقی- آزمایشگاه زبان– زبان تخصصی – زبان عمومی و ...)؛
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی هوانوردی مشهد تاریخ دوره :
عنوان دوره : چهار سال تدریس در موسسه آموزش عالی دانشمند مشهد و تدریس درس فنون یادگیري زبان(study skills)
محل دوره : موسسه آموزش عالی دانشمند تاریخ دوره :
عنوان دوره : دو سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردي میراث( و تدریس دروس مکاتبات، مکالمه و....)
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی میراث تاریخ دوره :
عنوان دوره : یک سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردي امام خمینی(و تدریس دروسی همچون زبان عمومی و زبان پیش- دانشگاهی)
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی تاریخ دوره :