گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : فنی مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - بیوفیزیک

بيوگرافي

نام : زینب نام خانوادگی : محمدحسینی نوه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بيوفيزيک محاسباتي، شبيه سازي ديناميک مولکولي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیوفیزیک محاسباتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه دوبلین سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : Large scale conformational changes in Acetylcholine Binding Protein
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : محاسبه پارامتر سختی موج اسپین در چند لایه ای های فوق نازک مغناطیسی در حضور ناهمواری
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره پسا دکتری
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه دوبلین طول دوره :