دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : شبانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rs_shabani@yahoo.com
ایمیل : rs_shabani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش طب ورزش
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پیکاردی فرانسه سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان آزادی کاشمر سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
دكتر محمد شباني 
متولد 1352 كاشمر، فارغ التحصيل دكتراي تخصصي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش آسيب شناسي و حركات اصلاحي) از دانشگاه پيکاردي ژول ورن فرانسه است.

ايشان عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد بوده و فعاليت‌هايي چون مدير پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد، مدير گروه تربيت بدني دانشگاه بجنورد، مدير تربيت بدني دانشگاه بجنورد، عضو شوراي پژوهش دانشگاه بجنورد، عضو کميته منتخب دانشگاه بجنورد ، عضو کارگروه تخصصي علوم انساني دانشگاه بجنورد، استاد مشاور علمي- فرهنگي دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر دانشگاه بجنورد، عضو شوراي دانشگاه بجنورد، عضو کميته ساماندهي واحدهاي تربيت بدني عمومي دانشگاه‌هاي سراسر کشور، عضو کميته ارزيابي تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، عضو دومين دوره هيات نظارت و ارزيابي استان خراسان شمالي، از جمله سوابق اجرائي وي ميباشد.