مهندس فائزه رمضانی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - نرم افزار کامپیوتر

بيوگرافي

نام : فائزه نام خانوادگی : رمضانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : محاسبات ابري- محاسبات سبز- سيستم هاي چند عاملي-تجارت الکترونيکي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سیستم های نرم افزاری
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : درحال تحصی
عنوان پایان نامه : مدیریت منابع در اتحادیه های ابری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی هوش اجتماعی در سیستم های چند عاملی با استفاده از احساسات
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : استفاده از RFID در سیستم های اتوماسیون اداری