دکتر فاطمه قومنجانی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی مهندسی
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی

  • نرم افزارهای مورد نیاز
  • ارتباط: fatemeghomanjani@gmail.com
صفحه اصلي

سرفصل دروس ریاضی
تاریخ : 1395/07/18
بازدید : 481